عضویت

۲ اسفند ,۱۴۰۲

(تغییر زبان)

{main_header}

۲ اسفند ,۱۴۰۲

۲ اسفند ,۱۴۰۲

بازدید مدیرعامل صندوق پژوهش فناوری دانشگاه تهران از پارک علم وفناوری ایرانیان

بازدید جناب آقای دکتر فریدوند مدیرعامل صندوق پژوهش فناوری دانشگاه تهران از پارک علم و فناوری ایرانیان.

در این بازدید که در تاریخ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ برگزار شد چند تن از مدیران ارشد صندوق دانشگاه تهران در این جلسه حضور داشتند .

که این جلسه در حاشیه بازدید از اراضی مالکتی پارک علم و فناوری و واحدهای سیجاری صورت گرفت ، دو طرف به بررسی و ارائه گزارش از فرایند طراحی و برنامه زبان‌بندی ساخت و ساز ساختمان صندوق پژوهش فناوری واقع در پارک علم و فناوری ایرانیان پرداختند.

اشتراک گذاری: