عضویت

۱ اسفند ,۱۴۰۲

(تغییر زبان)

{main_header}

۱ اسفند ,۱۴۰۲

۱ اسفند ,۱۴۰۲

چارت سازمانی


 • هیئت مدیره
  • ارتباطات و امور بین‌الملل
  • رئیس پارک
   • معاونت توسعه مدیریت
    • مدیریت برنامه ریزی و توسعه اقتصادی
    • مدیریت امور اداری ومالی
    • دفتر فنی و مهندسی
   • مرکز رشد واحد های فناور
   • معاونت توسعه فناوری و نوآوری
    • مدیریت تجاری سازی و خذمات تخصصی
    • مدیریت امور واحد های فناور
    • مدیریت مراکز رشد نوآوری وشتابدهی
  • شورای پارک