عضویت

۲۳ خرداد ,۱۴۰۳

(تغییر زبان)

{main_header}

۲۳ خرداد ,۱۴۰۳

۲۳ خرداد ,۱۴۰۳

چارت سازمانی


 • هیئت مدیره
  • ارتباطات و امور بین‌الملل
  • ریاست پارک
   • معاونت توسعه مدیریت
    • مدیریت برنامه ریزی و توسعه اقتصادی
    • مدیریت امور اداری ومالی
    • دفتر فنی و مهندسی
   • معاونت توسعه فناوری و نوآوری
    • مدیریت تجاری سازی و خذمات تخصصی
    • مدیریت امور واحد های فناور
    • مدیریت مراکز رشد، نوآوری وشتابدهی
  • شورای پارک