عضویت

۳۱ تیر ,۱۴۰۳

(تغییر زبان)

{main_header}

۳۱ تیر ,۱۴۰۳

۳۱ تیر ,۱۴۰۳

مقدمه

مقدمه

با عنایت به نقش و جایگاه پارک های علم و فناوری در توسعه و تجاری سازی فناوری و به تبع آن توسعه اقتصاد دانش بنیان و همچنین تاکیدات مسولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نسبت به ایجاد و توسعه پارک علم و فناوری در کشور، انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان که یکی از وظایف آن ایجاد و پشتیبانی از مراکز توسعه فناوری می باشد بر آن شد، پارک علم و فناوری با عنوان “پارک علم و فناوری ایرانیان” را در سمت جنوب غربی تهران و شمال شرقی استان مرکزی و در مرز استان تهران تاسیس نماید.