عضویت

۲ اسفند ,۱۴۰۲

(تغییر زبان)

{main_header}

۲ اسفند ,۱۴۰۲

۲ اسفند ,۱۴۰۲

برقراری معافیت مالیات بر ارزش افزوده درخصوص فعالیت های داخل پارک

به نقل از مهندس انسی، مدیر امور موسسات و شرکتهای فناور پارک: با توجه به اینکه پارک درون منطقه ی ویژه اقتصادی قرار گرفته است، پس از رایزنی ها و پیگیری های ستاد پارک از سازمان منطقه ویژه اقتصادی زرندیه (ایرانیان)، شرکت های عضو پارک می توانند از مزیت معافیت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای فعالیت هایی که محل انجام آنها درون پارک علم و فناوری ایرانیان است – از جمله مشاوره و طراحی و ساخت ساختمان شرکت ها – با معرفی پارک بهرمند شوند.
مهندس انسی افزود: لازم است شرکت های فناور برای بهرمندی از این مزیت، درخواست خود را به این واحد ارسال نمایند.

اشتراک گذاری: