عضویت

۲۳ خرداد ,۱۴۰۳

(تغییر زبان)

{main_header}

۲۳ خرداد ,۱۴۰۳

۲۳ خرداد ,۱۴۰۳

ادامه فعالیت های عمرانی شرکتهای عضو در سال ۹۸

به گزارش دفتر فنی و مهندسی پارک، فعالیت های عمرانی شرکت های عضو به منظور ساخت فضای تحقیقاتی و تولیدات فناوری های پیشرفته در پارک شروع گردیده است.
در این راستا شرکتهای عاج سا ایرانیان و پارت آریا تحلیگر عملیات خاکبرداری و تجهیز کارگاه خود را طی دو هفته گذشته شروع نموده اند. پیش بینی می شود سایر شرکت های عضو که در مرحله تهیه طرح و نقشه برای ساختمان خود می باشند پس از اخذ تاییدیه های لازم از کمیته فنی و معماری پارک در فصل بهار و تابستان عملیات عمرانی خود را آغاز نمایند.

اشتراک گذاری: