عضویت

۳۰ تیر ,۱۴۰۳

(تغییر زبان)

{main_header}

۳۰ تیر ,۱۴۰۳

۳۰ تیر ,۱۴۰۳

تبادل فناوری

بسترسازي براي توسعه فناوري‌هاي نوين از طريق توسعه همكاري‌هاي فناوري با كشورهاي خارجي، يكي از الزامات توسعه علمي و فناوري در برهه كنوني است كه در چشم‌انداز بيست ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ، نگاهي ويژه‌ای به آن شده و دستيابي به جايگاه نخست فناوري منطقه بر همين مبنا هدف‌گذاري شده است.

اهم اهداف مورد نظر در حوزه برگزاري نشست‌ها تخصصي موارد ذیل را شامل می‌شود:

1. ايجاد فضایي براي تعامل صحيح و بي‌واسطه ميان صاحبان و متقاضيان فناوري‌ها تا در قالب جلسات تخصصي، زمينه مناسب براي درك و آشنایي طرفين با نيازهاي فناوري و انتظارات متقاضيان از عرضه‌كنندگان فناوري‌ها از سوي ديگر با صراحت بيان شود،
2. معرفي و ترويج فناوري‌هاي روز دنيا كه زمينه لازم براي به‌كارگيري آن‌ها در كشور وجود داشته وشركت‌هاي ايراني به‌سرعت مي‌توانند با به‌کارگیری این فناوری‌ها به مزيت رقابتي دست يافته و با طرف‌هاي خارجي به‌صورتي مناسب همكاري تعريف كنند.
3. مساعدت و تعامل سازنده با وزارتخانه‌ها و بخش‌هاي دولتي متقاضي فناوري‌هاي جديد در راستاي جذب، اشاعه و انتقال اين فناوري‌ها به داخل‌كشور، در پاسخ به رفع نيازهاي صنايع داخلي و بومي‌سازي فناوري‌هاي راهبردي در كشور با كوتاهترين زمان ممكن،
4. توسعه همكاري‌هاي حوزه فناوري و شكل‌گيري قراردادهاي انتقال فناوري با افق ميان‌مدت و بلندمدت و توسيع زمينه‌هاي ممكن براي تبادل فناوري‌هاي تخصصي و دانش‌فني در آينده،
5. ايجاد زيرساختي مطمئن براي حضور سرمايه‌گذاران با تمركز بر ايجاد مسير منطقي تأمين‌مالي پروژه‌هاي انتقال و تبادل فناوري و تقويت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي.