کانون تبادلات بین المللی فناوری های پیشرفته
EN

اهداف

1- توانمند سازی اقتصادی و افزایش رقابت پذیری واحدهای فناور در زمینه فناوریهای نانو، بیو، دارو و تجهیزات پزشکی

۲- تجاری سازی نتایج تحقیقات و ثروت آفرینی مبتنی بر علم و فناوری

۳- کمک به ارتباط مراکز علمی و پژوهشی با بخش های اقتصادی جامعه

۴- انتقال و جذب دانش فنی و سرمایه‌های داخلی و بین‌المللی

۵- کمک به افزایش حضور و مشارکت تخصصی شرکت‌های فناور داخلی در سطح بین‌المللی

۶- توسعه فناوری و کارآفرینی و حمایت از ایجاد و توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط فناور در زمینه فناوریهای نانو، بیو، تجهیزات پزشکی

۷- ارائه خدمات تجاری سازی فناوری (آموزش، منتورینگ و مشاوره طرح های دانش بنیان، ارزیابی طرح های فناور، ارزیابی طرح ها و شرکت های دانش بنیان، تهیه طرح های کسب و کار BP، تهیه طرح های FS و …)

۸- جذب و پذیرش واحدهای فناور همسو با زمینه فعالیت پارک و نظارت و ارزیابی بر فعالیت آنها

۹- ارائه خدمات و مشاوره های مورد نیاز به واحدهای فناور

۱۰- حمایت مالی و ایجاد زمینه های مناسب برای توسعه فناوری و جلب سرمایه گذاری در واحدهای فناور

۱۱- ایجاد بستر مناسب برای فعالیت واحدهای تحقیق و توسعه دولتی و غیر دولتی در پارک

۱۲- ایجاد زمینه لازم برای فعالیت مشترک بین واحدهای فناور داخلی و خارجی

۱۳- ایجاد زمینه مناسب، جهت حضور و همکاری واحدهای فناور خارجی در پارک

۱۴- جلب و سازماندهی توانایی ها و امکانات موجود در منطقه در راستای ماموریت و اهداف پارک

SWITCH THE LANGUAGE
سبدخرید