login

۲۸ خرداد ,۱۴۰۳

language

{main_header}

۲۸ خرداد ,۱۴۰۳

۲۸ خرداد ,۱۴۰۳

language

Comprehensive Plan

geographical location

Since the 43-hectare lands of the Iranian Science and Technology Park are located in the lands of the national and regional project “The Land of the Iranians” with an area of 1400 hectares, therefore, many of the infrastructures and urban infrastructures of the park are affected by the neighboring infrastructures that were formed in the land of the Iranians. It will be created and used in the future. Therefore, the comprehensive plan of the Iranian Science and Technology Park will be designed and will reach the stage of operation, affected by the infrastructure and capacities of the Iranian land. The location of Iranian Science and Technology Park in the Iranian Land project is shown as follows: این پارک در قلب شهر مدرن سرزمین ایرانیان واقع شده است،و شرکت های عضو می توانند از امکانات و زیرساخت های تحصیلی، تفریحی، تجاری، گردشگری، اقامتی و ورزشی گوناگونی استفاده نمایند. واقع شدن در مرز ۵ استان مهم (تهران، مرکزى، قم، قزوین و البرز) و دسترسی به شاه راههای مواصلاتی کشور،نزدیکی به شهرک­های صنعتی متعدد، وجود دسترسی ها و جاده های اصلی مانند متروی شهر پرند و فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) موقعیت ارتباطی بی نظیری را برای پارک به ارمغان آورده است.
از آنجایی که اراضی 43 هکتاری پارک علم وفناوری ایرانیان در اراضی پروژه ملی و منطقه ای ” سرزمین ایرانیان” به مساحت 1400 هکتار واقع شده، لذا بسیاری از زیرساخت های تاسیساتی و شهری پارک متاثر از زیرساخت های همجوارخود که در درون سرزمین ایرانیان شکل گرفته یا در آینده ایجاد خواهد شد ، مورد استفاده قرار میگرد. لذا طرح جامع پارک علم وفناوری ایرانیان متاثر از زیرساخت ها و ظرفیت های سرزمین ایرانیان طراحی و به مرحله بهره برداری خواهد رسید. موقعیت اراضی پارک علم وفناوری ایرانیان در پروژه سرزمین ایرانیان به شرح ذیل نمایش داده شده است: