کانون تبادلات بین المللی فناوری های پیشرفته
EN

چشم انداز

پارک علم و فناوری ایرانیان تا سال ۱۴۰۶ یک زیست بوم تخصصی در حوزه فناوری های نانو، بیو و سلامت در راستای دستیابی شرکت های دارای فناوری های نوین و پیشرفته به ۱۵درصد از سهم بازار به عنوان قطب ارتباطی مراکز علم و فناوری داخلی و خارجی در منطقه غرب آسیا خواهد بود.

business
SWITCH THE LANGUAGE
سبدخرید