کانون تبادلات بین المللی فناوری های پیشرفته
EN

مخاطبین پارک

دسته اول:

  • شرکت های دانش بنیان
  • واحدهای تحقیق و توسعه شرکتهای تولیدی و صنعتی
  • مراکز آموزشی، تحقیقاتی و فناوری
  • صاحبان ایده و طرح های نوآورانه و فناورانه

 

دسته دوم:

  • موسسات و شرکتهای ارایه دهنده خدمات تجاری سازی
  • شرکتهای سرمایه گذار مرتبط با فناوری
  • واحدهای ارایه دهنده خدمات عمومی
SWITCH THE LANGUAGE
سبدخرید