کانون تبادلات بین المللی فناوری های پیشرفته
EN

مالک واحدهای اداری

آن دسته از شرکت های متقاضی عضویت در پارک علم و فناوری ایرانیان که دیدگاه بلندمدت نسبت به آینده کسب و کار خود دارند ولی سرمایه بالای مورد نیاز در بخش اراضی را ندارند و هم چنین تمایل به انجام کارهای عمرانی ندارند می توانند واحدهای اداری مالکیتی را خریداری نمایند.

 

SWITCH THE LANGUAGE
سبدخرید