کانون تبادلات بین المللی فناوری های پیشرفته
EN

ضوابط قراردادی

 • اراضی قابل واگذاری، صرفاً بهمنظور و با هدف ایجاد و راه‌اندازی واحد تحقیقات و فناوری به واحدهای فناور، واگذار خواهد گردید و کاربری آن غیرقابل تغییر می‌باشد، لذا واحدهای فناور متعهد و ملتزم می‌باشند که از زمین مورد واگذاری و بنای احداثی در آن مغایر با اهداف مزبور استفاده‌ای به عمل نیاورند.

 

 • واحدهای فناور متعهد هستند که در احداث بنا، ضوابط و مقررات احداث بنا مصوب “سرزمین ایرانیان” و ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌های اعلامی از سوی “پارک” را دقیقاً و اکیداً رعایت نمایند.

 

 • واحدهای فناور متعهد می‌باشند که احداث بنا را طبق نقشه های تأیید شده کمیته فنی و معماری پارک انجام داده و در طول اجرای پروژه، مشاور فاز ۳ و مهندسان نظام مهندسی بر حسن اجرای آن نظارت داشته و گزارشات مشاور فاز ۳ و نظام مهندسی را به صورت منظم و ماهیانه به پارک ارسال نماید.

 

 • پروانه ساختمانی از سوی سازمان منطقه ویژه اقتصادی زرندیه (شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان) صادر خواهد شد. و شرکت ها نیازی به مراجعه به شهرداری ندارند.

 

 • حق انشعاب آب و برق و گاز و تلفن جهت زمین و واحد تحقیقاتی و پرداخت کلیه هزینه‌های مربوطه بر عهده و هزینه واحدهای فناور است و پارک فقط نسبت به صدور معرفی‌نامه‌ها به ادارات ذیربط اقدام خواهد نمود.

 

 • آماده‌سازی زمین در حد ایجاد تأسیسات زیربنایی شامل شبکه دسترسی معابر، ایجاد شبکه‌های آبرسانی، فاضلاب عمومی، انتقال برق و خطوط تلفن در معابر عمومی پارک و محدود به درب اصلی ورودی هر واحد به عهده و هزینه سرزمین ایرانیان است.

 

 • سرزمین ایرانیان متعهد است امکان بهره‌مندی از تأسیسات زیربنایی شامل شبکه دسترسی معابر، شبکه آبرسانی، فاضلاب عمومی، انشعاب گاز، انتقال برق و خطوط تلفن در معابر عمومی پارک و محدود به درب اصلی ورودی هر واحد را بعد از اتمام ساختمان و اخذ پایان کار فراهم نماید.

 

 • چگونگی مشارکت مالکین واحدها و نمایندگان آنها در اداره پارک، دستورالعمل پرداخت هزینه‌های مربوط به نگهداری و سایر موارد از قبیل فضای سبز، آسفالت، تأسیسات، آب و فاضلاب و مرمت و ارتقاء سطح خدمات و نوسازی آنها و امثالهم بر عهده کلیه مالکین واحدها به صورت مشترک خواهد بود که تعیین سهم هریک متناسب با میزان بهره‌مندی هر واحد بر اساسدستورالعمل پرداخت شارژ در پارک انجام خواهد شد.

 

 • به منظور دریافت سند رسمی، واحدهای فناور مکلف هستند پس از اتمام عملیات ساختمانی و اخذ گواهی پایان کار، گواهی مذکور را به پارک ارائه نموده و در ساختمان خود (طبق برنامه اولیه ارائه شده) استقرار یابد. پارک پس از بررسی‌های لازم و با هماهنگی سرزمین ایرانیان، روز و ساعت و دفترخانه اسناد رسمی را تعیین و به اطلاع واحدهای فناور می‌رساند.

 

 • در صورتی که واحدهای فناور در طول مدت قرارداد تقاضای اقاله قرارداد را نماید و یا بنا به تشخیص پارک از مفاد این قرارداد تخلف نماید، مبلغ پرداختی از سوی واحد فناور در وجه سرزمین ایرانیان به علاوه درصدی از ارزش افزوده ایجاد شده در عرصه، پس از کسر هزینه ها و بدهی های واحدفناور عودت داده خواهد شد.

 

 • واحدهای فناور موظف به ساخت ساختمان خود در بازه زمانی مشخص ذیل می باشند.
ردیفمراحل فعالیت های عمرانی و بهره برداریمهلت هر مرحله از فعالیت
زیربنای کمتر از ۱۵۰۰مترمربعزیربنای بیشتر از ۱۵۰۰ متر مربع
۱ارائه نقشه های فاز ۱ معماری وسازه۳ ماه و ۱۵ روز۴ ماه و ۱۵ روز
۲اخذ تأییدیه کمیته معماری و اخذ پروانه ساختمانی۲ ماه۲ ماه
۳اتمام اسکلت و سقف­های ساختمان۴ ماه۷  ماه
۴
ساخت و اتمام کل ساختمان (پس از سقف و اسکلت)۱۲ ماه۱۶ ماه
۵
اخذ گواهی پایان کار و استقرار نیروهای تحقیقاتی و بهره‌برداری کامل از ساختمان  و انجام فعالیت های تحقیق و توسعه به مدت نامحدود (مطابق سرانه اعلام شده مستقر و شروع به کار تحقیقاتی نماید)۴ ماه
۴ ماه
SWITCH THE LANGUAGE
سبدخرید