کانون تبادلات بین المللی فناوری های پیشرفته
EN

ریاست پارک

مهندس حسین جلیلی

الف) وظایف و اختیارات:

۱- تهیه و پیشنهاد سیاست ها، خط مشی ها و برنامه راهبردی پارک برای طرح در هیات امناء

۲-پیشنهاد خط مشی، سیاست ها، معیارهای جذب، پذیرش، استقرار، نحوه حمایت و لغو مجوز استقرار واحدهای فناور به شورای علمی تخصصی برای تصویب در چارچوب مصوبات هیات امناء

۳-اداره کلیه امور پارک و نظارت بر حسن اجرای آن ها بر طبق اساسنامه و مصوبه های هیات امنا؛

۴-پیشنهاد ساختار سازمانی و تشکیلات پارک، تنظیم کلیه آیین نامه ها و هم چنین تغییر و اصلاح آنها طبق ضوابط و مقررات مربوط به هیات امنا برای طی مراحل قانونی

۵-جذب و به کارگیری نیروی انسانی جهت انجام ماموریت های پارک در چارچوب قوانین و مقررات مربوط

۶-انتصاب و عزل معاونان، مشاوران و مسئولان پارک بر اساس ساختار سازمانی و تشکیلات مصوب پارک

۷-امضای قراردادها، اسناد تعهد آور، اسناد مالی، اداری و مکاتبات پارک در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط

۸-پیشنهاد تاسیس یا انحلال پردیس های تخصصی، مراکز رشد، مراکز خدمات علمی، فناوری، نوآوری و انواع واحدهای دیگر مورد نیاز برای بحث و بررسی به شورای علمی فناوری

۹-ارایه گزارش عملکرد پردیس های تخصصی، مراکز رشد، مراکز خدمات علمی، فناوری، نوآوری و سایر واحدهای پارک به شورای علمی و فناوری

 

ب) سوابق اجرایی:

رییس پارک علم و فناوری ایرانیان ۹۶ تا کنون

رییس هیات اجرایی منابع انسانی مناطق ۱، ۳ و ۵ فناوری کشور ۹۵-۹۴

معاون فناوری و پشتیبانی پارک علم و فناوری استان قم ۹۵-۹۴

دبیر هیات رییسه پارک علم و فناوری استان قم ۹۵-۹۴

موسس و مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری کریمه ۹۴ -۹۳

عضو شورای مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان قم ۹۵-۹۴

عضو شورای مرکز رشد علوم انسانی پارک علم وفناوری استان قم ۹۵-۹۴

مشاور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور ۹۴

عضو کمیسیون دایمی مناطق ۵ گانه فناوری کشور۹۵-۹۴

مشاور ارشد پارک علم و فناوری استان قم ۹۲-۹۰

عضو هیات مدیره شرکتهای ایجادی پارک پردیس ۸۹-۹۰

دبیر هیات اجرایی تشکیلات و منابع پارک فناوری پردیس ۹۰-۸۹

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی پارک فناوری پردیس ۹۰-۸۷

دبیر شورای معاونان و مدیران پارک فناوری پردیس ۸۸-۸۶

رییس کمیته آموزش پارک فناوری پردیس ۹۰-۸۶

دبیر کمیسیون تحول اداری پارک فناوری پردیس ۹۰-۸۷

موسس شبکه آزمایشگاههای ایران- ۸۵

مدیر شهری و اجرایی پارک فناوری پردیس ۸۷-۸۵

SWITCH THE LANGUAGE
سبدخرید