کانون تبادلات بین المللی فناوری های پیشرفته
EN

درخواست عضویت

 مراحل پذیرش در پارک

1- ارسال نامه در خواست بازدید (به صورت الکترونیکی) و ارائه اطلاعات کلی شرکت.

2- در صورت تایید اولیه تقاضا، جلسه معارفه و بازدید از پارک برگزار می‌گردد. (دعوت از متقاضیان)

3- تکمیل و ارسال فیزیکی کاربرگ جذب و پذیرش شرکتها توسط متقاضیان به ستاد پارک

4- در صورت کامل بودن کاربرگ، جلسه بازدید و ارزیابی شرکت از سوی ستاد پارک تدارک دیده می شودتکمیل و ارسال فیزیکی کاربرگ جذب و پذیرش شرکتها توسط متقاضیان به ستاد پارک

5- بررسی شرایط و توانمندیهای شرکت توسط کمیته جذب و پذیرش

6- اعلام نتیجه کمیته جذب و پذیرش به متقاضی

SWITCH THE LANGUAGE
سبدخرید