کانون تبادلات بین المللی فناوری های پیشرفته
EN

حوزه های فناوری مورد پذیرش

حوزه های فناوری مورد پذیرش

1

نانو

2

بیو

3

دارو

4

تجهیزات پزشکی

5

برق و الکترونیک

6

IT  و ICT

7

سایر فناوری ها

SWITCH THE LANGUAGE
سبدخرید