ورود به سامانه

10 دسامبر ,2023

(تغییر زبان)

{main_header}

10 دسامبر ,2023

10 دسامبر ,2023

زبان

امکانات

امکانات زیرساختی و تاسیساتی

پارک علم وفناوری ایرانیان در راستای فراهم آوردن تمامی موارد مورد نیاز شرکتهای فناور برای انجام هر چه بهتر فعالیتهای خود و همچنین در راستای تحقق ایجاد شهری پویا اقدام به فراهم کردن زیرساختهای الزم و ضروری تا مرز هر قطعه زمین برای شرکت های فناور کرده است که توضیحات آن ها به شرح ذیل می باشد:

تامین برق به عنوان یکی از اساس ترین زیرساخت های مورد نیاز اکثر شرکت های فناور شناخته میشود لذا پارک علم و فناوری ایرانیان توانسته است توافقات الزم را برای اختصاص بیش از 15 مگاوات انرژی برق از سرزمین ایرانیان کسب نماید و تا به امروز در فاز اول بهره برداری 2 ترانس برق در فاز1 پارک نصب و راه اندازی شده است که نیاز فعلی شرکت ها را جوابگو می باشد.


تامین آب در شهرک سرزمین ایرانیان طبق طرح باالدستی و پیش بینی شده برای شهر به صورت تامین آب بهداشتی و مصرفی پیش بینی شده است که طبق قرارداد منقعد شده این تامین آب به صورت دائمی از کانال محمدیه تهران و با ظرفیت 10 میلیون متر مکعب در سال تامین خواهد شد. همچنین در فاز های اولیه پروژه و به منظور تامین موقتی آب مجوز احداث و بهره برداری سه حلقه چاه به نام های رحمت آباد، چاه گلف زرندیه، چاه زرخاک در دستور کار قرار گرفت و تا به امروز جوابگو نیاز شهرک و پارک بوده است.

شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضالب پارک به طول تقریبی 5 کیلومتر در پارک اجرا و عملیاتی شده است و مقرر گردیده است در فاز اول بهره برداری به سپتیک محلی و اختصاصی در نظر گرفته شده برای پارک متصل گردد. این شبکه انتقال از جنس لوله PVC به سایز 200 میلیمتر می باشد

تامین زیرساخت تلفن و اینترنت شرکت های فناور پارک با خط فیبر نوری اجرا شده در سرزمین ایرانیان با ظرفیت 72 core پیش بینی شده است که میتواند جوابگو شرکت های تخصصی حوزه فناوری اطالعات که نیازمند ظرفیت باال و سرعت باال اینترنت هستند باشد.

طبق مجوز اخذ شده از سوی شهرک سرزمین ایرانیان امکان تامین 50 هزار متر مکعب گاز در ساعت برای کل شهرک پیش بینی شده است که که توسط دو ایستگاه تقلیل فشار گاز به خطوط لوله گاز داخل پارک منتقل میشود و تا مرز تمامی قطعات شرکت های فناور انتقال می یابد.

امکانات زیر ساختی و تاسیساتی

پارک علم و فناوری ایرانیان با پشتیبانی سرزمین ایرانیان توانسته است زیر ساخت های بسیار مناسب فنی را برای شرکت های عضو تأمین نماید. در همین راستا پارک علم و فناوری ایرانیان توانسته است توافقات لازم را برای اختصاص بیش از 15 مگاوات انرژی برق از سرزمین ایرانیان کسب نماید.

 

   

پارک علم و فناوری ایرانیان با رای زنی ها و جلسات متعدد تخصصی و مشاوره فنی پیش بینی لازم برای تأمین آب مورد نیاز صنایعی همچون صنایع داروسازی، فناوری های زیستی و نانو فناوری قادر است تا نیاز این فناوری ها و به تبع ان دیگر صنایع و شرکت های مستقر در این پارک علم و فناوری را تأمین نماید.

امکانات منطقه ای

براي متخصصين و پرسنل شاغل در پارك علم وفناوري ایرانیان، گزينه‌هاي متعددي جهت اقامت در مناطق و نواحي مسكوني اطراف پارك وجود دارد. شهر پرند و امکانات پیشرفه اقامتی سرزمین ایرانیان با فاصله بسيار اندك نسبت به پارك و دارا بودن امكانات مناسب اقامتي و شرايط آب و هوايي مناسب، در حال حاضر پذيراي بخشي از اين جمعيت هستند. وجود شهر جديد پرند به عنوان يكي از مراكز اصلي ايجاد مسكن مهر و ساخت و تحويل تعداد زيادي از اين واحدها در سالهاي اخیر به متقاضيان، زمينه تامين مسكن ارزان را براي بخشي از اين جمعيت فراهم آورده است. همچنین دهکده های اقامتی متنوعی که در تم های متفاوت در سرزمین ایرانیان طراحی شده، امکان اسکان کارکنان شرکتها در فاصله بسیار نزدیک (کمتر از یک کیلومتر) را فراهم نموده است.
از سوي ديگر وجود سه جاده دسترسي مناسب به تهران و فاصله 35 كيلومتري پارك تا ابتداي شهر تهران، اقامت در غرب، جنوب و جنوب غربی شهر تهران را به عنوان گزينه مناسب ديگري براي شاغلين در پارك مطرح نموده است.

نواحی و شهركهای صنعتی:

+ شهرك صنعتي پرند
+ شهرك صنعتي کاوه
+ شهرک صنعتی نصیر آباد
+ شهرک صنعتی شمس آباد
+ شهرک صنعتی مامونیه
+ ناحیه صنعتی پرندک