کانون تبادلات بین المللی فناوری های پیشرفته
EN

واحدهای اداری (استیجاری)

درمیان شرکتهای متقاضی برای عضویت در پارک علم و فناوری ایرانیان شرکتهایی وجود دارند که به دلایلی از جمله ضعف منابع مالی یا عدم توسعه شرکت، علاقه مند به استقرار در ساختمانهای چند مستاجره (ساخته شده توسط پارک و یا توسعه دهندگان) هستند.

همچنین اینگونه شرکتها ممکن است به دلایلی همچون عدم شفافیت آینده کسب و کار، علاقه مند به استقرار در ساختمانهای اداری استیجاری باشند.

SWITCH THE LANGUAGE
سبدخرید